Đế giữ nhiệt xiaomi , đế hâm nóng , làm nóng , đồ uống thông minh , ủ nhiệt trên 55 độ , tích hợp mọi loại cốc , tomeno

220,000