[HCM]Dây đeo thẻ bảng tiên nhân viên học sinh sinh viên (10 màu – thẻ ngang)

8,900