[HCM]Dây thẻ đeo bảng tên học sinh sinh viên- Bachastore

18,000

Dây đeo thẻ học sinh sinh viên Hộp thẻ kích thứơc : 7×11.2cm Sản phẩm gồm cả bộ dây và hộp thẻ Do hàng về nhiều đợt khác nhau nên shop sẽ giao mẫu ngẫu nhiên ạ